ข้อมูล รีสเพค วัน เบฟเวอเรจ จำกัด

บริษัท รีสเพค วัน เบฟเวอเรจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2556 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทมูลค่า 50 ล้านบาท ดำเนินกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์มาเพื่อสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำโดยคุณสรกฤต ลัทธิธรรม ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องดื่มมากกว่า 20 ปีเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืน ดังนั้นเราจึงรับรองได้ว่าเครื่องดื่มที่ออกไปสู่ผู้บริโภค ไม่เพียงแค่มีรสชาติที่อร่อย แต่ต้องดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย