เก๊กหล่อ ร่วมสนับสนุนรายการแข่งขันจักรยาน "ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ตลอดปี 2558"

คุณสรกฤต ลัทธิธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท รีสเพค วัน เบฟเวอเรจ จำกัด ร่วมงานแถลงข่าว และรับมอบโล่ขอบคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนกับทางสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557

18 Febuary 2015